گفتگو با نادر فقیه زاده طراح خودرو شرکت بی ام و

گفتگو با نادر فقیه زاده طراح خودرو شرکت بی ام و
نادر فقیه زاده متولد سال ۱۳۵۵ تهران است،در ده سالگی به همراه خانواده و بخاطر شغل پدرش که کارمند کونسولگری ایران در آلمان بود به این کشور مهاجرت کرد. ویدئوی پیش رو مصاحبه نادر فقیه زاده در رابطه با یکی از کارهایی که خلق کرده است