پلیس شیطوون

در این دوربین مخفی یک فردی از مردم می خواهد تا پلیس محوطه را صدا بزند. وقتی اون فرد نزدیک اون پلیس می شود…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x