خنده دار مرد مشکوک

در این دوربین مخفی خنده دار، مرد مشکوکی بر سر میزها می نشیند و به صورت مرموزی به آن ها نگاه می کند و…