خنده دار آژیر

در این دوربین مخفی، افراد مختلف به یک وسیله ای می رسند و مجذوب این وسیله می شوند و بعد…