اذیت کردن مردم با بوق

در این کلیپ، پسر بدجنس با بوقی که دارد انواع اذیت کردن های مردم را آموزش می دهد و برای هرکدام یک نمونه تست که خودش روی مردم انجام داده است را فیلم برداری کرده است. از دست ندهید.