اذیت کردن مردم با آب

در این دوربین مخفی خنده دار افراد می خواهند از مسیرشان عبور کنند که ناگهان متوجه می شوند یک سطل پر از آب به سمت شان می آید و…

دوربین مخفیاذیتازار دادنمردمدوربین مخفیجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x