خنده دار فرد مشهور

دل آدم واسه این بنده خداها می سوزه !! یهویی جو زده می شن فکر می کنن حالا کی هستن…