جالب بچه و مادر

در این دوربین مخفی مادری از افراد مختلف می خواهد بچه اش را برای مدتی پیش خودشان نگه دارند. وقتی افراد می فهمند که…