سرکاری بلند کردن وزنه

بنده خداهاااا چه حس هرکولی دارند !! در این دوربین مخفی یه پسر جوان یه مایع خوردنی به این بنده خداها میده بعد اینا جو گیر میشن !!! حالا یکی بیاد اینارو از جو بیرون بیاره !!!