خنده دار مرد تپل

در این دوربین مخفی مرد چاقی در هنگام راه رفتن پاهایش مشکل پیدا می کند و…