خنده دار مرد کشیش

در این دوربین مخفی باحال یک کشیش به همراه سربازی همه را سرکار می گذارد!!