سرکاری دانش آموزان عکاس

در این دوربین مخفی عده ای دانش آموز از چپ و راست روی سر افراد مختلف میریزن و می خواهند عکس بگیرند و…