سرکاری دانش آموزان عکاس

در این دوربین مخفی عده ای دانش آموز از چپ و راست روی سر افراد مختلف میریزن و می خواهند عکس بگیرند و…

دوربین مخفیدوربین مخفیسرکاریدانش اموزعکاسعکس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x