خرد کردن هندوانه در 20 ثانیه

این فرد در عرض ۲۰ثانیه یک هندوانه کاملاَ از پوست جدا شده را به شما تحویل می دهد.

طنزهندوانهخرد کردنآشپزیچاقوپوست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x