رشد جنین در شکم مادر

خداوند:آیا بر انسان روزگارانی بگذشت که چیزی قابل ذکر نبود ؟ ما او را از آب نطفه مختلط (بی حس و شعور)خلق کردیم و دارای قوای چشم و گوش گردانیدیم.

در این کلیپ، رشد نوزاد به صورت سه بعدی را خواهید دید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x