پرتاب حرفه ای تیر توسط دختر جوان

دراین کلیپ، دخترجوان به صورت حرفه ای و در حالت های مختلف شروع به پرتاب تیر توسط کمان می کند.