دومینو به شکل هرم

دومینو یکی از ورزش هایی است که فقط افراد با حوصله و صبر می توانند انجام دهند. در این کلیپ پسران پس از یک بار اشتباه غیرمنتظره که باعث بهم ریختن شکل دومینو می شود، موفق به رکوردشکنی در دومینو به شکل هرم به اندازه ۲۷*۲۷ می شوند.