یارانه گرفتن مردمان ایران در بانک

همه کارهامون با دنیا فرق داره ! رانندگی کردنمون، آشپزی کردنمون و اینم بانک رفتنمون ! باید ببینید تا متوجه بشوید چرا ما ایرانی ها در جهان حرف اول را می زنیم…