علیرضا قربانی: ذائقه مخاطبان موسیقی در حال نزول است

در حاشیه اکران خصوصی نهنگ عنبر، علیرضا قربانی خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران جلوی دوربین تی وی پلاس قرار گرفت تا چند دقیقه ای با او درباره اوضاع و شرایط این روزهای موسیقی ایران گپ بزنیم. علیرضا قربانی از اتفاقات این روزهای فرهنگ و هنر ایران و همچنین نزول ذائقه مخاطبان برایمان حرف زد.