تقلب در بازی تنیس روی میز

در این کلیپ جالب این پسر جوان که حریف همتای خودش نمیشه جلوی داور و تمامی تماشاچی ها تقلب می کنه !! طوری تقلب می کنه که همه کس می فهمه ولی خوده داور نمی فهمه !!!! از دست ندهید !!!