درد دل یک جوان تحت نظر در کمپ ترک اعتیاد با بهرام رادان

گروه تی وی پلاس با بهرام رادان همسفر شد تا با حضور در این کمپ ترک اعتیاد در شهر شیراز، تنها رسانه ای باشیم که این اتفاق زیبا و انسان دوستانه را پوشش می دهیم. بهرام رادان از جمله هنرمندانیست که همواره در کارهای خیریه و انسان دوستانه پیش گام بوده و این بار با حضور در این کمپ ترک اعتیاد در شهر شیراز، این موضوع را ثابت کرد. قسمت اول سفرنامه تی وی پلاس با بهرام رادان در شهر شیراز را ببینید