گفتگو با بلند قدترین بازیگر تئاتر ایران/برنامه خاک صحنه

بهرام افشاری بازیگر جوان و مستعد ایران که لقب بلندقدترین بازیگر تئاتر ایران را هم یدک می کشد، این روزها نمایش جوجه تیغی را روی صحنه دارد . در یکی از شب های اجرای این نمایش، گپ و گفت گرمی با او تجربه کردیم؛ او از مسائلی که فیزیک و اندام خاصش برایش به وجود آورده حرف زد و از رویای بازیگری که خیلی از جوان هایمان را درگیر خود کرده است. گفتگوی اختصاصی تی وی پلاس با بهرام افشاری