گفتگو با بلند قدترین بازیگر تئاتر ایران/برنامه خاک صحنه

بهرام افشاری بازیگر جوان و مستعد ایران که لقب بلندقدترین بازیگر تئاتر ایران را هم یدک می کشد، این روزها نمایش جوجه تیغی را روی صحنه دارد . در یکی از شب های اجرای این نمایش، گپ و گفت گرمی با او تجربه کردیم؛ او از مسائلی که فیزیک و اندام خاصش برایش به وجود آورده حرف زد و از رویای بازیگری که خیلی از جوان هایمان را درگیر خود کرده است. گفتگوی اختصاصی تی وی پلاس با بهرام افشاری

خبریبلند قد ترینبازیگر تاتربلند قدترین مردبرنامه خاک صحنهپشت صحنه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x