چرا دخترها دیگر ترسی از سیگار کشیدن در ملاء عام ندارند؟

برنامه خط ویژه این هفته گزارشی تهیه کرده درباره استفاده سیگار و قلیان توسط دخترها! آن هم در ملاء عام. بچه های خط ویژه این موضوع را بررسی کرده اند تا به جوابی قانع کننده برسند. پاسخ های جالب مردم درباره این اتفاق را در این برنامه ببینید.