کاراکترهای محبوب پینوکیو در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش پینوکیا این روزها با نقش آفرینی بازیگرانی همچون پرستو گلستانی و شهره سلطانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است. این نمایش مخاطبان زیادی را به سالن استاد ناظرزاده کرمانی کشانده، البته گفتنی است این نمایش به دلیل پوشش بازیگرانش، چند روزی توقیف شد که با اصلاحاتی که در نمایش به وجود آمد، به اجرای خود ادامه داد.