دادگاه محاکمه پراید/طنز- از رادیو پلاس بشنوید

رادیو جوان امروز ۲۲ شهریورماه ۹۴ گزارشی بامزه از محاکمه پراید در دادگاه پخش کرد. این باکس صوتی را از رادیو پلاس بشنوید.

خبریرادیو پلاسپلاستی وی پلاسکلیپ های تی ویپراید

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x