دادگاه محاکمه پراید/طنز- از رادیو پلاس بشنوید

رادیو جوان امروز ۲۲ شهریورماه ۹۴ گزارشی بامزه از محاکمه پراید در دادگاه پخش کرد. این باکس صوتی را از رادیو پلاس بشنوید.