لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص حادثه منا۱۳۹۴/۰۷/۰۸

رعایت حال مجروحین بیماران و تشنگان نشده است

خبریحادثه مناحوادث منامناکلیپ حادثه مناسخرانی رهبر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x