زندگی پیرمرد پیرزن تنها در کویر

این زوج سالمند تنها در روستایی بنام قلعه زری در عمق کویر از توابع استان خراسان رضوی زندگی می کنند. آنها سالهاست که بدون وابستگی به دنیای بیرون زندگی خوب و خوشی را در سخت ترین شرایط آب و هوایی بسر می برند. /// مستند ایرانگرد گردش توریست مسافرت سفر کنکاش