کمر درد توصیه پزشک

جام جم نما: توضیحاتی در مورد دردهای ناحیه کمری که منشأ غیر دیسک دارند با حضور آقای دکترحیدریان که در بخش کلینیک خانواده از برنامه خانواده پخش شده است.( کپی برداری بدون ذکر منبع : گلچین صفاسا www.safasa.com ) ممنوع است .

آموزشیکمر دردپزشکی کمر دردتوضیه پزشک به کمر درددرد توصیهتوصیه کمر درد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x