ویژگی Live Photos در آیفون 6s

یکی از ویژگی های جدیدی که به آیفون های جدید اضافه شده و اپل آن را خیلی تبلیغ می کند، تصاویر زنده است. در واقع کاری که ویژگی تصاویر زنده انجام می دهد این است که در صورت فعال بودن، چند ثانیه قبل و بعد از ثبت تصویر، از موضوع عکس فیلم برداری می کند. این باعث می شود که وقتی روی تصویر تپ می کنید به حرکت درآید و زنده شود، مثل همان تصاویر جادویی در کتاب های هری پاتر.