میثم هادیانی

میثم هادیانی هنرمند مجسمه ساز معاصر، متولد نیشابور است. وی به همراه پدر هنرمندش رضا هادیانی سالهاست که در عرصه هنر مجسمه سازی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی فعالیت می کند. تندیس مرد کوزه گر در جلوی باغ امین اسلامی شهرستان نیشابور و مجسمه ها و آبنماهای اردوگاه کشوری شهید رجایی باغرود از نمونه کارهای این هنرمند بشمار می آید. اما شاخصترین هنر این مجسمه ساز و پدرش ساخت بزرگترین سیمرغ جهان است.این تندیس که به نام سیمرغ عطار به ارتفاع 27 متر در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور قرار گرفته نشان از هنرمندی و توانایی این پدر و پسر هنرمند است.