حرکات هماهنگ سربازان

در این کلیپ بسیار دیدنی از سری کلیپ های تردستی، خواهید دید این سربازان فوق العاده منظم چگونه شما را به هیجان در می آورند ! حتی یک قسمت از این کلیپ سربازان به این صورت هست که حرکات خود را به صورت بسیار زیبا به حالت slow motion در می آورند و چشم ها را به سمت خود خیره می کنند.