موتور سواری به سبک تخت اسکی

از ما انسان ها هر کاری برمیاد ! فقط این مدل موتور سواری رو کم داشتیم که به حمدالله کلکسیونمون کامل شد ! این دوستمون ( به نظر هندی هستش) طوری رانندگی می کنه انگاری داره اسکی بازی می کنه !

البته ناگفته نماند ما تو ایران خودمون خیلی موتور سوار توانا داریم !