ترسناک زامبی در شهر

فکر کنید دارید یک مسیری رو پیاده راه می رید، هوا نیمه تاریک و هیچکسی هم نیس!!! حالا جناب آقای زامبی از راه برسه !!! حالا فکر کنید همه دختر و پسرها میترسن ولی یه بنده خدا که معلول جسمی هستش اصلاً نمیترسه و دنبال زامبی خوشمزه ما می کنه !!!!