فرقون برای حمل مصدوم!

تصاویری کوتاه و جالب از استفاده از فرقون در بازی فوتبال برای حمل مصدومین و اتفاق دیدنی در این مورد.

طنزفرقونمصدومبازیکنفوتبالحمل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x