موش باهوش

کلیپی زیبا از یک موشِ باهوش که با مهارت و تسلط کافی بر مسیری از قبل ایجاد شده موفق میشه تمام مسیر رو بطور صحیح و در زمانی مناسب بپیماید ،