ساختمانی با نمای مکعب روبیک!

203
08 مهر 1394

جاویر لورت به عنوان تز خود در دانشگاه هنر و صنعت لینز، اتریش، نمای خارجی ساختمان ارس الکترونیک در لینز را با یک مکعب شبیه روبیک که به آن «نمای پازلی» می گویند، کنترل کرده است. در این پروژه او میتواند با استفاده از چرخاندن لایه های یک مکعب روبیک، نمای یک ساختمان را تغییر دهد!

متفرقهساختمانی با نمای مکعب روبیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x