دعوت از بنا برای بازگشت

181
08 مهر 1394

دعوت رسانه ای برای بازگشت بنا به کشتی فرنگی ! فدراسیون کشتی ازمحمد بنا دعوت کرد به تیم ملی بازگردد. شورای فنی فدراسیون کشتی روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد و اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که برای دعوت از بنا به تیم ملی دعوتنامه رسانه ای صادر کنند. اتفاقی که به نظر می رسد در اثر مذاکرات چند روز اخیر رخ داده باشد.

ورزشیدعوت از بنا برای بازگشتبنا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x