درگذشت شامپانزه سیگاری

این شامپانزه‏ی سیگاری در باغ وحشی در آفریقای جنوبی در 53 سالگی درگذشت. چارلی سیگارکشیدن را از وقتی شروع کرد که یکی از بازدیدکننده های باغ وحش مانگوانگ، برایش سیگار روشن پرت کرد.در طول سال های اخیر، چارلی حاضر به ترک سیگار نشد. حتی گزارش شده بود که سیگارها را از چشم مسئولان باغ وحش مخفی می کرده است. او حدود 20 سال سیگار میکشید