۱۰ صحنه از وحشیانه ترین ضربات آرنج در فوتبال

217
08 مهر 1394

۱۰ صحنه از وحشیانه ترین ضربات آرنج در فوتبال که منجر به مصدومیت شدید مصدوم شده است در این ویدئو به نمایش گذاشته شده است.

ورزشیصحنه از وحشیانه ترین ضربات آرنجضربات آرنج در فوتبالفوتبالآرنج

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x