قتل بسیار وحشتناک به خاطر افتادن موبایل

266
08 مهر 1394

یارو دوستشو از بالای ساختمون پرت میکنه پایین فقط به خاطر اینکه موبایلشو زده زمین

طنزقتل بسیار وحشتناک به خاطر افتادنموبایلقتلوحشتناک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x