مصاحبه جنجالی با مدیرعامل ایران خودرو و سایپا

396
08 مهر 1394

هیچ چیزی رو قبول ندارن و مردم رو مقصر میدونن.

فناوریمصاحبه جنجالی با مدیرعامل ایران خودرومدیرعامل ایران خودروسایپامصاحبهمصاحبه جنجالی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x