بچه هندونه

اگه بچه‏ها تموم دنیا رو بهشون بدی از این هندونه ها بازم کمتره باور کنید