پسر بچه و شیلنگ آب !!!

کلیپی جالب و خنده دار از یک پسر بچه‏ی بامزه و بانمک و آبدار!! که با توجه به آموزشهای پدر سعی میکنه هر جوری شده بصورت مستقیم از شیلنگ آب بنوشه ....