شوخی های بامزه رامبد جوان با مادر شهید در خندوانه

مادرانی که این گونه با اخلاق پسندیده شان ، دسته گل هایی را تربیت کردند که به برکت خون مقدسشان ، ایران و ایرانی آزاده است و احساس غیرت و غرور می کند .