آیا دختر و پسر میتونن باهم دوست معمولی باشن؟

حتما دیدید که یه سری پسر دخترا میگن ما دوست معمولی هستیم باهم. یا همون جاست فرند! البته یه ورژن ایرانیش هم داریم به نام داداشی آجی..

حالا یه پسره میکروفون دست گرفته رفته تو یکی از دانشگاه های آمریکا تا در این زمینه از دانشجوها بپرسه. جالبه که اولش میگن آره میشه دوست معمولی بود! ولی بعدش با زیرکی گزارشگر مواجه شده و مجبور به اعتراف میشن…