انفجار قلب مادر در سینه اش در فراق فرزند جاویدالاثر

انفجار قلب مادر در سینه اش در فراق فرزند جاویدالاثر
اولین برنامه خندوانه بعد از فاجعه منا با موضوع دفاع مقدس و دعوت از خانواده شهدای اقلیت های دینی بهمراه خاطرات و صحبتهای شنیدنی و بسیار بی نظر خانواده های شهدای هشت سال دفاع مقدس ۷ مهر ۹۴