پنالتی آکروباتیک !!!

یک پنالتی زیبا ببینید که بصورت بسیار زیبا و به شکل آکروباتیک در یک بازی رسمی به ثمر میرسه

ورزشیپنالتیورزشفوتبالآکروباتیکتکنیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x