خوابیدن در فنجان !!!

یک گربه ی لوس که علاقه ی بسیار زیادی به خواب درون یک فنجان کوچک تر از خودش داره .