تقلید سگ از کودک !!!

کلیپی از یک سگ باحال که دوست داره مثل بچه ها چهار دست و پا راه بره و ادای اونا رو در بیاره .