سگِ بزدل !

این سگ رو ببینید چطور از یه جوجه فسقلی می ترسه ، بابا یک نگاه به اسم و هیکل خودت بکن ، این که دیگه ترس نداره