علاقه گربه به سیگار !!!

آقاي گربه ! نکن عزيزم ، نکن . اين کارها آخر عاقبت نداره ، تازه کلي هم واسه سلامتي مضره .... نه بابا انگار به هيچ صراطي هم مستقيم نميشه !

طنزگربهسیگارعلاقهخنده دارعجیب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x